سرویس های بهداشتی از مکان هایی در خانه هستند که به طور دائم مورد استفاده قرار می‌گیرند. این استفاده مکرر از سرویس های بهداشتی باعث شده تا رطوبت و خیسی در این مکان ها افزایش پیدا کند و موجبات ایجاد

 از گذشته تاکنون انواع گوناگونی از لوله ها، جهت لوله کشی ساختمان ها و مکان های تجاری و یا اداری مورد استفاده قرار گرفته شده است، که با گذشت زمان هر روزه لوله های جدید تری با کارایی بهتری، روانه